Huurdersvereniging Centrum stelt budget beschikbaar voor huurcommissie procedures

Vorige jaar november heeft de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Centrum besloten om huurders vrij te stellen van leges wanneer zij een procedure bij de Huurcommissie starten.

Onlangs is het voorstel verder uitgewerkt. De regeling geldt voor alle huurders van de Amsterdamse binnenstad die met ondersteuning van stichting !WOON een procedure starten. Het moet dan wel gaan om een zinvolle en kansrijke procedure en dat zal door stichting !WOON getoetst worden.

Bij het starten van een procedure brengt de Huurcommissie €25 leges in rekening. HVC neemt die kosten op zich, waarmee huurders niet meer belast worden met de administratieve rompslomp. En voor de lagere inkomens wordt de financiële drempel om een procedure te starten weggenomen. Met het door de huurdersvereniging beschikbaar gestelde budget van 1.000 euro kunnen naar schatting 200 huurders gratis naar de Huurcommissie. Bij een gewonnen procedure stort de Huurcommissie de leges namelijk terug.

Denkt u dat u teveel huur betaalt of weigert de verhuurder om ernstige onderhoudsgebreken te herstellen en wilt u een procedure starten, neem dan contact op met stichting !WOON. Zij kijken met u wat de mogelijkheden zijn. Klik hier voor de contactgegevens.