Huurverhoging? Maak bezwaar!

Huurders ontvangen in 2014 een voorstel van 4% huurverhoging, terwijl de inflatie op 2,5% ligt. Huishoudens met iets meer draagkracht ontvangen een voorstel van 4,5% of 6,5% verhoging.  Huurders hoeven dit niet te pikken.

De buitensporige percentages worden vastgesteld aan de hand van een verklaring van de Belastingdienst die de inkomensgegevens van de huurder heeft doorgespeeld aan de verhuurder. In de volkmond spreekt men  dan ook van de Gluurverhoging. Huurdersvereniging Centrum is van mening dat deze wet een ernstige inbreuk betekent op de persoonlijke levenssfeer van huurders.

Huurders kunnen soms wat doen. Soms zijn voorstellen gebaseerd op onjuiste of verouderde informatie. De regelgeving kent veel uitzonderingen en is ingewikkeld. Kijk bij de links voor informatie of hulp.

De volgende zaken kunnen van belang zijn:
– recent verhuurde woningen zitten meestal al op de wettelijk maximale huur. Dan is de maximale huurverhoging 2,5%. Toch vragen verhuurders vaak 4%, 4,5% of 6,5%;

– de extra huurverhoging geldt in principe niet voor huurders met een vrije sector huur (ca. €700,- kale huur). De verhuurder mag bij deze huurders ook geen inkomensverklaring opvragen. Tenminste één Amsterdamse corporatie blijkt hiermee de fout in te zijn gegaan;

– onderhoudsgebreken kunnen leiden tot huurbevriezing, maar dan moeten ze wel voor 1 juli zijn gemeld en in een aparte procedure worden aangekaart;

– als  het inkomen sinds 2012 is gedaald of een lid van het huishouden is vertrokken kan een lager percentage gelden. Soms is het zelfs mogelijk de verhoging van 2013 terug te draaien;

– tenminste één verhuurder maakt het wel heel bont. Hij vergat jarenlang huurverhoging te vragen en wil de huur nu in één klap 4 maal 6,5% verhogen.

Het is dus belangrijk het voorstel goed te controleren. In een aantal gevallen kan succesvol bezwaar gemaakt worden. De Wijksteunpunten Wonen organiseren de komende weken veel extra spreekuren om aan de vraag van huurders tegemoet te komen. Een overzicht daarvan is te vinden in de Woonlastenkrant die deze weken overal in Amsterdam in de bus valt. Huurders vinden in deze krant ook veel informatie over de regelgeving.

Op de speciale website www.huurverhoging.nl is een online check en een standaard bezwaarschrift te vinden.

Baltimore-North_Duncan_Street_kl