Huurders van sociale woningen in het nauw

Huurders van sociale woningen komen in een financieel lastige positie als de huurtoeslag wordt versoberd. Het kan ertoe leiden dat ze hun huur niet of nauwelijks meer kunnen betalen, en daarmee behoorlijk in de problemen komen.

Dat stelt Hugo Priemus, hoogleraar Volkshuisvesting. Primus doelt op het regeerakkoord waarin getornd wordt aan de huurtoeslagen. Volgens Hugo Priemus zijn het gewoon ordinaire bezuinigingen. Momenteel hebben al 500.000 huishoudens in Nederland het moeilijk om maandelijks hun woonlasten te voldoen. Met een versobering van de toeslag kunnen huishoudens buiten de boot vallen. In het verleden zijn te vaak huizen met te hoge huren toegewezen aan mensen met een te laag inkomen.

Wooneisen
Ook heeft men te weinig gekeken naar de samenstelling van gezinnen. Als man en vrouw werken is het opbrengen van de maandelijkse lasten doorgaans geen probleem. Als echter alleen de man of vrouw werkt, en het huishoudens ook nog eens twee kinderen telt, dan is het verdomd lastig. Debet daaraan is onder meer het ontbreken van duidelijk gestelde overheidsregels. Als mensen een huis kopen moeten ze voldoen aan een aantal eisen.

Zo weten ze precies hoeveel ze mogen lenen. Er zijn voorbeelden bekend van mensen die net uit de schuld/hulpverlening kwamen en een woning aangeboden kregen van 800 euro per maand. Dat kan niet, aldus Hugo Priemus. Ook de Woonbond uit zijn bezorgdheid.

Tegenslag
Ook al gaat de toeslag volgens de bond maar met een tientje of iets meer omlaag, voor mensen die maandelijks moeite hebben alle eindjes aan elkaar moeten knopen, is het een tegenslag.

Volgens het Nibud (de stichting die op het gebied van financiën advies en informatie geeft aan huishoudens) behoort een huishouden niet meer dan een/derde van zijn gezamenlijk inkomen uit te geven aan woonlasten (inclusief huur of hypotheek dus), maar bij sociale huurders is dat vaak meer dan de helft.

Bron: eenvandaag