Gevaar dreigt van te weinig sociale woningbouw in nieuwe Amsterdamse wijken

Directeur AFWC Egbert de Vries waarschuwt de raadscommissie Wonen en Bouwen vanochtend voor de nieuwe “Doelgroepverordening wonen” die wethouder Ivens ter goedkeuring heeft voorgelegd aan de commissie Wonen van de Amsterdamse gemeenteraad.

Volgens de Amsterdamse woningcorporaties leidt de nieuwe verordening er toe dat er de komende jaren veel te weinig sociale huurwoningen zullen worden gebouwd in de grote nieuwe wijken die op stapel staan. Ook is er volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties een hele grote kans dat, als de woningen al worden gebouwd, dat ze maar 15 jaar sociaal worden verhuurd. Veel grond in de grote nieuwe transformatiegebieden zoals Sloterdijk, Amstel III, Hamerkwartier is bezit van marktpartijen en niet van de gemeente. Corporaties zijn bereid om in deze transformatie gebieden sociale huurwoningen te bouwen en deze sociale huurwoningen blijvend betaalbaar te verhuren zodat dit ook op lange termijn gemengde buurten blijven met veel verschillende woningtypen en prijsklassen. Ruimte voor bouw van sociale huur in deze nieuwe wijken is ook nodig om ervoor te zorgen, dat de corporaties de door het college van B&W geplande 2500 nieuwe sociale huurwoningen per jaar tot en met 2025 daadwerkelijk kunnen bouwen – in andere gebieden is simpelweg niet voldoende plek voor al deze 17.500 woningen.

Volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties werkt de voorliggende verordening echter tegen dat deze aantallen sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden. Want de nieuwe verordening schrijft voor dat de bouwpartijen de nieuwe sociale huurwoningen slechts 15 jaar hoeven te exploiteren als sociale huurwoningen, daarna is uitponden mogelijk.

De Vries: “Op deze manier krijg je geen echte sociale huur. Want de kans is levensgroot dat deze huurwoningen na 15 jaar niet meer sociaal worden verhuurd maar tegen dure markthuren. Ook kun je verwachten dat commerciële partijen alleen kleine sociale huurwoningen bouwen, studio’s, die je niet kunt bemachtigen via een inschrijving in WoningNet. Corporaties willen ook grotere woningen bouwen voor gezinnen. Verder doen de marktpartijen niet mee met de Amsterdamse afspraak om kwetsbare huishoudens met voorrang in een deel van de sociale huur te huisvesten.

We merken nu al dat corporaties niet aan de bak komen in deze gebieden. Ze doen echt hun best om in deze gebieden, Sloterdijk, Amstel III, Hamerkwartier, afspraken te maken met de marktpartijen die er bezit hebben. Maar al deze contacten lopen stuk omdat het voor de marktpartijen veel lucratiever is om kleine studio´s te bouwen die na 15 jaar kunnen worden verkocht. Overal loopt dit nu mis, zeker nu de nieuwe verordening bekend geworden is. Het gevolg? Zeer eenzijdige nieuwe wijken met alleen maar marktwoningen, en stadsbreed veel te weinig locaties voor corporaties om hun 2500 nieuwe sociale huurwoningen per jaar te realiseren.”

De Vries waarschuwt de gemeenteraad voor een “golf van marktwerking”.  “Als u dit wilt keren zult u de verordening moeten aanpassen. De termijn van 15 jaar moet worden verlengd tot 25 jaar, zoals ook bij de middensegment huurwoningen. Of nog beter en eerlijker, tot 50 jaar, zoals ook voor de overige sociale huurwoningen geldt.”

Bron: Nieuwsbericht Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (27/3/2019)