Eerste Kamer spreekt afkeuring uit over huurbeleid

De Eerste Kamer heeft een motie van afkeuring aangenomen tegen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, omdat zij weigert de jaarlijkse huurverhoging tijdelijk te stoppen in verband met de coronacrisis.

Vóór de motie van afkeuring stemden 39 senatoren, 36 waren tegen. De coalitie heeft met 32 zetels geen meerderheid in de senaat, die 75 zetels telt. Van de oppositiepartijen steunen alleen de SGP en de fractie-Otten wel het kabinetsbeleid. Onder aanvoering van SP-Eerste Kamerlid Tiny Kox vraagt de oppositie het kabinet uiterlijk maandag met een nadere reactie te komen. Hij rekent erop dat de motie alsnog wordt uitgevoerd.

Risico voor bouwplannen
Ollongren is tegen een algehele huurbevriezing maar zet in op ‘maatwerk’ voor huurders die echt in financiële problemen komen door de coronacrisis. Een ‘huurstop’ zou volgens haar getuigen van onbehoorlijk bestuur en bouwplannen in gevaar brengen. Daarnaast heeft ze enkele andere maatregelen getroffen en sluit ze meer actie niet uit.
De uitspraak van de senaat lijkt niet direct politieke gevolg te hebben voor Ollongren. De coalitiepartijen hekelden het indienen van de motie van afkeuring; staatsrechtelijk zou er veel op af te dingen zijn.

Kritiek: bij uitstek politiek
CDA-senator Theo Rietkerk zei dat het hier gaat om een politiek oordeel in een bij uitstek politiek vraagstuk, namelijk een ‘verdelingsvraagstuk’. Daar is naar zijn idee de Tweede Kamer voor, zei hij. De motie zou niet gaa om rechtmatigheid, doelmatigheid of uitvoerbaarheid, benadrukte de CDA’er. Dat zijn de criteria waar de senaat voorstellen normaliter aan toetst.
Juist omdat een motie van afkeuring wordt gezien als politiek middel, is het zeer zeldzaam dat in de Eerste Kamer een motie van afkeuring wordt ingediend. In 1875 traden twee ministers af na een dergelijke motie in verband met een spoorwegverbinding. De koning weigerde daarop hun ontslag. In 2012 en 2018 diende de PVV moties van wantrouwen in tegen het kabinet, maar die werden verworpen.

23 juni 2020 door Redactie Gemeente.nu / ANP