Coalitieakkoord 2014-2018

Amsterdam heeft een nieuw college. Sinds juni 2014 hebben de liberale partijen D66 en VVD zich met de Socialistische Partij verenigd in een nieuw stadsbestuur. Strange bedfellows … maar wat gaat het betekenen voor huurders in de binnenstad? Het hele verhaal leest U hier.

Meteen in de inleiding lezen we een fijne belofte:

Om iedereen mee te laten doen zijn meer woningen nodig: vooral betaalbare huurwoningen. De palen moeten de grond in, ook voor jongeren- en ouderenwoningen.

partijen
En verder:
Aantallen huurwoningen op buurtniveau.
Bij de verkoop van woningen uit de sociale  woningvoorraad gaan we op buurtniveau aantallen vaststellen, waarbij in buurten met weinig sociale huurwoningen minder mag worden verkocht, dan in buurten met een percentueel hogere voorraad.
Meer nieuwbouw.
In totaal willen we de bouwproductie opvoeren naar 5000 woningen per jaar in 2018. Een deel van de nieuw te bouwen woningen is specifiek gericht op jongeren en ouderen.
Extra taken voor Wijksteunpunten Wonen.
Zo zullen de  Wijksteunpunten Wonen ook hulp bieden aan mensen die na het kopen van een (corporatie-)woning aan een  vereniging van eigenaren (VVE) deelnemen en mensen die een erfpachtcontract afsluiten.
Minder regels.
Een aantal klassieke Amsterdamse regels over bewoning gaan we loslaten om te kunnen voldoen aan nieuwe wensen tot samenwonen, zoals het toestaan van huishoudens met meer dan twee  volwassenen. Voorbeelden zijn bij elkaar wonende gescheiden gezinnen, woningdelers en zogenaamde kangoeroehuishoudens, waarbij ouderen met hun kinderen gebruik maken van een semi-gescheiden woning.
Duurzaamheid.
Corporaties gaan we helpen met het verbeteren van hun woningbestand, bijvoorbeeld door het versoepelen van regelgeving. We gaan corporaties bijvoorbeeld helpen bij het doen van duurzame investeringen door afspraken te maken met huurders over hun energierekening.
Erfpacht.
In  plaats van voortdurende erfpacht komt een systeem  van eeuwigdurende erfpacht. We gaan het zo inrichten dat de gemeente er op korte termijn geen financieel nadeel van heeft. (..) Wel wordt het mogelijk om erfpacht af te kopen. (..) Er komt een uitgewerkt voorstel om speculatie tegen te gaan.