Boudewijn Snoeck nieuw bestuurslid

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 december 2013 is Boudewijn Snoeck met unanieme instemming tot het bestuur van de vereniging toegetreden. Wij verwelkomen Boudewijn van harte en zien uit naar een vruchtbare en plezierige samenwerking.

boudew