Bezwaar maken tegen WOZ beschikking

Heeft u als huurder een WOZ beschikking ontvangen en wilt u bezwaar maken? Op de website van stichting !WOON kunt u hier meer over lezen.

1ste-item

Klik hier voor meer informatie en hier voor een standaard bezwaarschrift.