Bericht aan de leden van Huurdersvereniging Centrum

Het spijt ons werkelijk dat we dit bericht moeten verspreiden, maar het kan nu even niet anders: het  bestuur van HVC heeft besloten om haar activiteiten voorlopig voor onbepaalde tijd stil te leggen.

Naast het Covid-19 virus oftewel de Corona, spelen (andere) gezondheidsproblemen van de bestuursleden èn van de administratie, een rol bij dit besluit.

Achterstand in verwerking betalingsgegevens en herinneringen aan contributie

Ook onze administratie is door ziekte getroffen. Dit betekent dat ook het innen van de contributie achterloopt.

Uitstel ledenvergadering en huurbrief

Bovenstaande betekent ook dat we dit voorjaar geen Algemene ledenvergadering zullen houden en bovendien ligt  het werk aan de Huurbrief, het jaarverslag 2019 en het  jaarplan 2020 stil. Het wreekt zich nu dat het niet is gelukt om het bestuur voldoende te versterken met nieuwe bestuursleden. Ondanks de voortdurende, dringende oproepen daartoe in de afgelopen jaren.

Vragen over huurkwesties

Als u vragen heeft over huurkwesties, dan kunt u zoals gebruikelijk terecht bij stichting !WOON. Hoewel de inloopspreekuren voorlopig gesloten zijn, kunt u wel bellen of mailen met !WOON. Samen met u zal gekeken worden op welke wijze u het beste geholpen kan worden. !WOON is telefonisch bereikbaar op 020 5230 130 of per e-mail: centrum@wooninfo.nl.

Blijf gezond

Het huidige bestuur hoopt van harte dat hier sprake is van een tijdelijke impasse en dat we binnen niet al te lange tijd de draad van het werk voor HVC weer kunnen oppakken.

In de tussentijd rest ons de wens dat al onze leden en hun dierbaren in goede gezondheid verkeren en dat dit zo mag blijven.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van HVC,