Amsterdam: zelfbewoningsplicht voor kopers nieuwbouwwoningen

https://nul20.nl/amsterdam-zelfbewoningsplicht-voor-kopers-nieuwbouwwoningen

Amsterdam: zelfbewoningsplicht voor kopers nieuwbouwwoningen

De gemeente Amsterdam wil een woonplicht introduceren voor kopers van nieuwbouwwoningen. De maatregel is bedoeld om de verhuur van nieuwe koopwoningen door (kleine) particuliere beleggers tegen te gaan, zo blijkt uit de beantwoording van vragen van VVD-raadslid Naoum Néhmé. De gemeenteraad krijgt in het tweede kwartaal van volgend jaar meer te horen over de woonplicht.

Wethouder Ivens van Bouwen en Wonen heeft overigens, zo blijkt uit de beantwoording, geen goed inzicht in de mate waarin particuliere beleggers aankopen doen op de Amsterdamse woningmarkt. Het ontbreekt aan heldere definities. Een particuliere belegger is iedere persoon of organisatie die belegt in vastgoed. Ook is vaak onduidelijk of een aankoop een belegging is of niet. De gemeente kan dan ook niet inzichtelijk maken hoeveel woningen er de afgelopen vijf jaar door particuliere en institutionele beleggers in welke wijken en buurten zijn gekocht. Wel heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vorige maand aangekondigd dat ze onderzoek wil doen naar de activiteiten van beleggers. In dat onderzoek moet onder meer duidelijk worden of sprake is van een prijsopdrijvend effect.

De Nederlandsche Bank becijferde afgelopen najaar dat in 2017 in de vier grote steden particuliere beleggers goed waren voor 21 procent van de aankopen. Ook wethouder Ivens laat zich regelmatig uit over deze groep. Een deel van hen zou volgens hem bestaan uit ‘foute beleggers’ die alleen maar aan hun eigen belang en de korte termijn denken. Aan de andere kant wil de wethouder graag in gesprek met institutionele beleggers -pensioenfondsen, verzekeraars en banken- die vanuit een langetermijnperspectief een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het huidige woningtekort.