Aanpak drugstoerisme

Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) is de overlast van drugtoerisme meer dan zat. De HNA stuurde er een brief over aan het college van B&W van Amsterdam. Huurdersvereniging Centrum is lid van de HNA en ondersteunt de brief.

Klik hier om de brief te downloaden.

Een afschrift van de brief is gestuurd aan alle leden van de Amsterdamse gemeenteraad.