Aangepast puntensysteem huurwoningen

servei8mage-1

Aangepast puntensysteem huurwoningen

Het Woningwaarderingsstelsel (‘puntensysteem’) waarmee voor sociale huurwoningen de maximale huurprijs wordt vastgesteld, verandert per 1 oktober.

Onder bepaalde voorwaarden mogen voor kleinere nieuwbouwappartementen en energiezuinige investeringen extra punten worden toegekend. De woningen zijn daardoor gemakkelijker boven de sociale huurgrens (710 euro) te verhuren. Minister Blok (Wonen) wil zo het aanbod aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector stimuleren. Daar is veel vraag naar.

Renovatie
De wijziging van het puntensysteem stimuleert verder de ombouw van leegstaand vastgoed naar vrije sector-huurwoningen. Woningen die na ombouw of renovatie zeer energiezuinig zijn, krijgen extra punten. De maatregel geldt voor woningen die in de jaren 2015 tot en met 2019 zijn of worden opgeleverd.

Woningen die niet tot nieuwbouwniveau zijn gerenoveerd, maar waarvoor wel minimaal € 10.000 is geïnvesteerd in renovatie, krijgen tot 5 jaar na de renovatie extra punten.

Regio’s
In de regio’s Amsterdam en Utrecht is de vraag naar huurwoningen in de vrije sector het grootst. Kleine appartementen en studio’s krijgen niet altijd genoeg punten om ze in de vrije sector te kunnen verhuren. Daarom wordt voor de regio’s Amsterdam en Utrecht de puntentoekenning verruimd voor woningen tot 40 m2 die in de jaren 2018 tot en met 2022 worden opgeleverd.

Deze maatregelen gelden alleen voor zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen, appartementen). Met het aangepaste puntensysteem hebben investeerders vooraf de zekerheid dat zij de te bouwen of te renoveren huurwoning blijvend in het vrije segment kunnen verhuren.

De gemeente kan bij de gronduitgifte of in private overeenkomsten afspraken maken over de maximale huurprijs.