Vraaggesprek met Michiel Mulder

In Amsterdam-Zuid is op donderdag 18 september een nieuwe huurdersvereniging opgericht. Een  vraaggesprek met één van de initiatiefnemers Michiel Mulder – door Boudewijn Snoeck en Vincent van Doorn.


Vraag:
Je bent bezig om in Zuid een huurdersvereniging op te richten, wat is de aanleiding en vooral waar maak jij en de initiatiefgroep zich zorgen over?
Michiel:
In sommige delen van Zuid is nu geen huurdersvereniging actief: wel in De Pijp en in de Rivierenbuurt en de rest van voormalig stadsdeel Zuideramstel, maar niet in mijn eigen buurt, de Stadion/Marathonbuurt en niet in de Schinkelbuurt, Hoofddorppleinbuurt en andere delen van het westelijk deel van Zuid.
Toch is de urgentie hoog om als huurders gezamenlijk op te treden. Juist in dit deel van de stad is de marktdruk heel hoog, woningcorporaties en particuliere eigenaren willen er graag woningen verkopen en huren flink verhogen. Veel bewonerscommissies strijden hard op individueel niveau met hun eigen woningcorporatie. Door de strijd te bundelen denk ik dat we sterker staan. Zo zijn er voorbeelden van complexen waar men zich niet heeft gehouden aan eerder gemaakte afspraken over verdeling huur en koop en in welk segment er terug moet komen. Om sterk te staan richting corporaties en ook het stadsdeel aan onze zijde te krijgen, moeten we de krachten bundelen.

michiel

vr:
Wij hebben zo te zien met dezelfde problematiek te maken in Amsterdam-Centrum. Zijn jullie al bezig om een werkplan te maken en een strategie uit te stippelen, kan je al iets vertellen hoe ver een en ander nu is?
Michiel:
Wij zitten inderdaad in hetzelfde schuitje. De gesprekken die we tot op heden hebben gehad duiden erop dat we zullen streven naar een strategie gericht op zowel overleg als op actie. Samen met de twee andere huurdersverenigingen in Zuid willen wij de gesprekken voeren met stadsdeel en corporaties, maar we zullen zeker ook niet schromen om duidelijk onze mening te laten horen via media en door middel van acties en op verschillende marnieren druk op de ketel houden.
vr:
Hoe kijk je tegen de huidige situatie in de sociale woonwereld van ons land en vooral Amsterdam aan?
In Amsterdam (en Nederland) hebben we een lange historie die vooral in het buitenland wordt geroemd. Zo te zien zitten we op een breukvlak en kunnen we naar twee oevers gaan: de route van De Wit en Lammers, grote plannen maken, snel besluiten nemen en jaren alleen voor de middenklasse bouwen of de andere route van Jan “In geouwehoer kan je niet wonen” Schaefer: nu bouwen, elke slechte woning opkopen en een goede terugbouwen.

Toen, ruim dertig jaar geleden, kwam de stadsvernieuwing goed opgang. De huidige beleidsmakers lijken die voor jou op Lammers of op Schaefer?
Michiel:
Ik maak mij grote zorgen. Aan de ene kant is er de druk van de markt. Aan de andere kant zijn er de overheid en de politiek die hier tegenwicht kunnen bieden. Wij gaan graag met alle partijen in gesprek en  hopen de dapperen te vinden die hun nek uit willen steken om samen met ons deze tegendruk te organiseren. Aan de andere kant is er een voortdurende druk in de stadsdelen Zuid en Centrum waarbij de prijzen slechts omhoog blijken te gaan.

vr:
Pakken we de draad op die door Wibaut en Keppler is ingezet? Een groot deel van de sociale woningen werd onder de marktwaarde verhuurt. Dit kon door goedkope leningen en lage erfpacht afdracht. Nu gebeurt het omgekeerde: de huren stijgen met 4% en de huurtoeslag stijgt niet mee, tegelijkertijd moeten corporaties woningen verkopen om andere woningen op te knappen of nieuwe te bouwen. En ook nog belastinggeld innen via een heffing.
Michiel:
Het kenmerk van sociale huurwoningen is dat ze niet voor marktwaarde worden verhuurd. Dat willen we graag zo houden, het maakt de stad sterk dat alle wijken toegankelijk zijn voor iedereen, ook mensen met lage inkomens.
vr:
Waar is de Wethouder en of Minister die de visie heeft om de stadsvernieuwingswoningen nu energiezuinig te maken? Eea is weer hoogst actueelvanwege de onzekere aanvoer van energie: de chaos in de Arabische wereld evenals de hernieuwde dreiging van de Russische Beer?
Michiel:
Wij willen als vereniging ons ook graag inzetten voor verduurzaming van woningen. Er zijn verschillende aspirant-leden die zich hier met name voor willen inzetten en ook van uit het wijksteunpunt zijn hier al initiatieven gelanceerd, alsmede bij andere huurdersverenigingen onder ander in Oost.
vr:
De huurders bij jullie, worden die goed ondersteund? En hoe is het met de onderlinge samenwerking van de vergelijkbare organisaties die het algemene belang van goede woningen voor alle bewoners nastreven?
Michiel:
Wij zijn het wijksteunpunt wonen en de centrale organisatie van de huurdersvereniging nu al zeer dankbaar voor alle hulp die wij tot op heden hebben ontvangen.
vr:
Michiel:
Zullen we gaan samenwerken als aangrenzende huurdersverenigingen?
Ja.

michiel