Talk of the Town: Betaalbare huurwoning alstublieft!

Hoe ziet de toekomst van woningcorporaties eruit en hoe wonen we straks betaalbaar? Woningcorporaties moeten zich alleen nog maar bezighouden met hun kerntaak: het huisvesten van mensen met een laag inkomen. Pakhuis de Zwijger, maandag 19 januari, aanvang 19.30 uur.

133106-615-346

Dat is althans de tendens nu de Tweede Kamer overeenstemming heeft bereikt over de herziening van de Woningwet. Deze herziening zal de taken en bevoegdheden van woningcorporaties sterk gaan inperken en het toezicht verscherpen.

De Woningwet zorgde er sinds 1901 voor dat honderdduizenden huishoudens betaalbaar konden wonen. Maar de ambitieuze directeuren wilden meer. Naast het bouwen van sociale huurwoningen, stortten zij zich op het bouwen van winkels, sporthallen, kantoren en koopwoningen. Het gevolg is dat veel corporaties nu kampen met een imagoprobleem. Daarnaast heeft Amsterdam te maken met een groot tekort aan betaalbare woonruimte. Er worden steeds meer regels ingevoerd om de woningmarkt te hervormen, maar die tegelijkertijd ook de financiering van de sociale sector bemoeilijken. De functie van de woningcorporatie moet daarom worden heroverwogen.

Woningcorporaties zijn groot en anoniem zijn geworden. Door het oprichten van kleinere woningcoöperaties kan de regie van het wonen weer bij de huurder in handen worden gebracht. Hoe zouden deze woningcoöperaties vorm kunnen krijgen? Biedt dit ook kansen om bijvoorbeeld jongeren, zonder wachttijd op Woningnet, aan een woning te helpen? Om sociale huur te kunnen financieren ontwikkelen corporaties vaak ook middensegment woningen. Daarnaast spelen zij vaak een belangrijke rol in de herontwikkeling van wijken en het realiseren van gemengde woonwijken. Kan dit ook worden overgelaten aan de private sector alleen? Of ontstaat er dan een tweedeling in de stad?

Deze avond staat in het teken van de nieuwe rol die woningcorporaties kunnen vervullen. Hoe zien de woningcorporaties hun eigen toekomst en wat moet er gebeuren? Welke rol ligt er voor de sociale sector om de woningmarkt in Amsterdam weer in beweging te brengen?

Toegang is gratis. Meld je voor dit programma aan via de website van Pakhuis de Zwijger.

Talk of the Town werpt in een maandelijkse talkshow licht op actuele stedelijke vraagstukken in Groot Amsterdam. Deze reeks is een initiatief van Pakhuis de Zwijger en wordt mede mogelijk gemaakt door Economische Zaken Amsterdam, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, Project Management Bureau Amsterdam, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam.

Talkshow in Pakhuis de Zwijger. Maandag 19 januari 2015, aanvang 19.30 uur.