Nieuwe huurdersvereniging in Zuid!

Donderdagavond 18 september bent u allemaal van harte welkom in Huis van de Wijk Olympus Hygiëaplein 10 om mee te doen met de oprichting van een nieuwe huurdersvereniging in Zuid.

Huurt u in Amsterdam-Zuid en maakt u zich ook zo’n zorgen om de huurverhogingen, de verkoop van sociale huurwoningen, het uitblijven van achterstallig onderhoud en uw energierekening?

Behalve in het voormalige Zuideramstel en De Pijp is er geen huurdersvereniging in dit deel van Amsterdam-Zuid. Daarom hebben wij een initiatiefgroep gevormd voor bewoners van de rest van Zuid, waaronder de Olympiabuurt/Stadionbuurt, Schinkelbuurt, Hoofddorppleinbuurt en Concertgebouw- en Vondelparkbuurt. Deze initiatiefgroep roept u van harte op om de derde donderdag van september drie zaken met ons te bespreken en te regelen:
–    Statuten
–    Oprichtingsbestuur
–    Lijst met actieve leden

Een huurdersvereniging behartigt de belangen van de huurders in de buurt en is officiële gesprekspartner voor zowel stadsdeel als woningcorporaties. We willen graag goed samenwerken met andere huurdersverenigingen in Zuid, met bewonerscommissies van complexen, met bewonerskoepels van woningcorporaties. En door een effectieve strategie van zowel overleg als actie echt iets bereiken voor huurders in Zuid!

Onderwerpen die wij willen aankaarten zijn onder andere:
–    Huurverhogingen
–    Het verdwijnen van sociale huurwoningen door dure verhuur en verkoop
–    Slecht onderhoud aan panden
–    Samen wegen te zoeken naar een verlaging van de energiekosten

Wij zoeken ook nog een goede naam voor de nieuwe vereniging, die dus de huurders in het Westen van Amsterdam Zuid zal vertegenwoordigen. Degene die de beste naam bedenkt ontvangt op de oprichtingsavond een prijs.

Doet u mee? Weet u nog andere huurders die actief willen zijn of potentiële bestuursleden?
Zorg dat u erbij bent!

 

Namens de initiatiefgroep,

Michiel Mulder
telefoon 06-28643853
e-mail mulder020@gmail.com