Algemene ledenvergadering

Op woensdagavond 25 maart vindt om 20.00 uur de algemene ledenvergadering van Huurdersvereniging Centrum plaats. Locatie: wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55. Het thema is deze keer: corporatie of coöperatie? Komt allen! 

alvplaatje

Download hier de agenda.

 

  1. opening en mededelingen
  1. verslag 27-ste ledenvergadering 29 oktober 2014 [download]
  1. Jaarverslag 2014 [download]
  1. benoeming nieuwe Kascommissie
  1. begroting en activiteitenprogramma 2015 [download]
  1. THEMA: corporatie of coöperatie
  1. EXTRA: ideeën voor een bewonersconvenant
  1. rondvraag en sluiting