Algemene Ledenvergadering 18 december 2013

Op woensdag 18 december 2013 waren de leden van Huurdersvereniging Centrum bij elkaar voor de 25-ste algemene ledenvergadering. Er was aandacht voor Actie en voor Groen. Met toegevoegd verslag.

Elk jaar organiseert het bestuur twee algemene ledenvergaderingen. Elke ledenvergadering bespreekt een thema. Dit keer zelfs twee: aandacht voor actie Stop de uitverkoop en voor Groen.

Het verslag van de vergadering kunt U HIER downloaden.

Agenda

1. opening en mededelingen

2. De Groene Grachten
Op initiatief van Wubbo Ockels wil De Groene Grachten de binnenstad van Amsterdam verduurzamen. Twee medewerkers zullen een presentatie geven van wat er mogelijk is op het gebied van energiebesparing.

wubbo

3. THEMA : stop de uitverkoop
Op de oostelijke eilanden hebben een aantal bewonerscommissies het initiatief genomen om te bewerkstelligen dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen overblijven. En een flink aantal bewonerscommissies die te maken hebben met renovatieplannen van Ymere voelt zich niet serieus genomen. Het overleg wordt door hen als een wassen neus ervaren. Ymere grijpt de plannen aan om woningen te kunnen verkopen of in de vrije sector te verhuren. Voor de zittende huurders, maar ook voor nieuwkomers, is de kans op een betaalbare huurwoning daarmee een stuk kleiner. Wat willen de actievoerders bereiken en hoe denken zij dat voor elkaar te krijgen?

4. verslag 24e ledenvergadering 29 mei 2013

5. begroting 2014 en activiteitenplan 2014

6. verkiezing Boudewijn Snoeck tot lid van het bestuur en presentatie van enkele aspirant bestuursleden

 

boudew

Woensdag 18 december 2013, aanvang 20.00 uur
Locatie: Wijkcentrum d`Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55