Help ons een handje!

Huurdersvereniging Centrum is op zoek naar actieve leden. Vul onze vragenlijst in en laat ons weten of u een actieve bijdrage wilt leveren om de belangen van de huurders van de Amsterdamse binnenstad te behartigen.

Enquete

Ook dit jaar wil de huurdersvereniging zich inzetten om de discussie van wonen en huren op de agenda van de politiek te zetten. Dit is hard nodig want huren en wonen staat met name in het Centrum zwaar onder druk. De Huurdersvereniging Centrum kan alle hulp gebruiken; incidenteel of structureel, van een paar uurtjes per maand tot op oproepbasis. Wij willen graag van u weten of u interesse heeft om, naast uw lidmaatschap, zich af en toe in te zetten voor één van onze taken. Maar het is voor ons óók van belang te weten of er specifieke drempels zijn die u hiervan weerhouden. Daarom vragen we u vriendelijk onderstaande vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Op de algemene ledenvergadering op 28 maart willen we de uitkomsten graag bespreken. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om voor 21 maart uw antwoord terug te sturen. LET OP: Na de eerste drie vragen hoeft u slechts de vervolgvragen in te vullen wanneer deze op u van toepassing zijn.

Klik hier voor onze enquête.