Stop de Huurexplosie!

Zaterdag 14 maart 14.00 uur startpunt demonstratie op het Jonas Daniël Meijerplein en om 15.00 uur slotmanifestatie op de Dam. In de afgelopen twee jaar is de huur verhoogd met jaarlijks 4% tot 6.5%. Huurders pikken het niet meer want huren wordt onbetaalbaar. Stop de Huurexplosie!

STOP DE HUUREXPLOSIE

Huren wordt onbetaalbaar. De grootste groep huurders zijn huishoudens met een laag of bescheiden middeninkomen. Iedere lastenverzwaring wordt direct gevoeld. De huurstijgingen drukken zwaar, te zwaar, op hun schouders. Onderzoek bevestigt dat.
In de afgelopen twee jaar is de huur verhoogd met jaarlijks 4% tot 6.5%, dat is ver boven inflatieniveau.
Bij een huur van € 500,- per maand, is men per jaar € 500,- tot € 800,- meer kwijt.
Huurders maken zich zorgen of zij in de toekomst de huur nog wel kunnen betalen. Velen van hen zijn of worden geconfronteerd met drastische dalingen van hun besteedbaar inkomen, door werkloosheid, daling van pensioenen, stijgende zorgkosten etc. Voor veel huishoudens is er ook geen zicht op dat in 2015 de koopkracht zal toenemen.

 

  Ve r a r m i n g , z e l f s a r m o e d e , o n d e r h u u r d e r s  n e e m t  s t e r k     t o e

De Regering heeft de ‘verhuurderheffing’ ingevoerd, een belastingmaatregel voor verhuurders van sociale huurwoningen. Dit jaar moet dat de schatkist 1.3 miljard euro opbrengen. In 2017 zelfs 1.7 miljard. De Amsterdamse wooncorporaties hebben met deze belastingmaatregel ingestemd en de kosten verhaalt men volledig op de huurders. Net zoals de huurders de rekening betalen voor de fouten van verschillende wooncorporaties. De parlementaire enquêtecommissie heeft dat pijnlijk duidelijk gemaakt.

 

D e  h u u r d e r s  z i j n  d e  k l o s !

Verhuurders gebruiken de verhuurderheffing als legitimiteit om de huren drastisch te verhogen en een groot deel van de sociale huurwoningen te verkopen (23.000 al verkocht). In Amsterdam wordt het gat steeds groter tussen de gerechtvaardigde vraag naar een passende en betaalbare huurwoning en het beschikbare aanbod. De lange wachtlijsten spreken voor zich. Ben je jong, starter? Pech gehad, wacht nog maar jaren op een woning. Doorstromen? Ook pech gehad, want voor een kleinere woning van mindere kwaliteit betaal je meer.
Het lijkt alsof de politiek en de verhuurders (o.a. corporaties) blind en doof zijn voor de signalen uit de wijken, voor de wijze waarop vele duizenden mensen in de verdrukking komen.

 

D i t  b e l e i d  m o e t  s t o p p e n !

Daarom roepen wij op tot “STOP DE HUUREXPLOSIE” en pleiten we voor:

• een inflatievolgend huurbeleid (huurverhoging mag niet meer zijn dan de inflatie)
• meer sociale huurwoningen voor de lage en midden-inkomensgroepen

Van de Amsterdamse politiek, het college van B&W, de leden van de Amsterdamse gemeenteraad en de verhuurders (wooncorporaties) verwachten wij dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en opkomen voor de rechten van de huurders, ook richting Den Haag.
Op dit moment verweren veel huurders en huurdersorganisaties uit het hele land zich tegen de stijgende huren en uiten hun grote zorg over hoe het verder moet met de huisvesting van al diegenen die een beroep moeten doen op sociale huisvesting.

Laat ook uw stem horen en doe mee op zaterdag 14 maart 2015
startpunt demonstratie Jonas Daniël Meijerplein 14.00 uur – slotmanifestatie Dam 15.00 uur.

K o m i n v e r z e t , d o e m e e !

Ook tegen de enorme toename van verhuur aan toeristen en het shortstay beleid wordt geprotesteerd. Zo wordt opgeroepen om je rolkoffer mee te nemen naar de demonstratie. Download hier de flyer Rolkoffer united.

Lees meer over de ”Stop de huurexplosie” demonstratie op www.huurdersopstand.nl.