ACTIE!

Bewonersorganisaties uit alle stadsdelen roepen op: STOP DE AFBRAAK SOCIALE HUUR

poster3S_250


Corporaties weer in handen van huurders –– Arm en rijk in iedere wijk

Zie de Video van Hunter Gatherer

start:  SARPHATISTRAAT 370 – 17:00 UUR
AANBIEDING HUURDERSEISEN
AAN KOEPEL CORPORATIES AFWC
VANDAAR LOPEN WE NAAR NAAR DE *STOPERA, AMSTELZIJDE

OM 18.00  uur VIA DE WIBAUTSTRAAT
AANBIEDING HUURDERSEISEN AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
SPREKERS: BEWONERSORGANISATIES EN POLITICI

www.facebook.com/huurdersopstand
Twitter: @huurdersopstand